shibaboek@gmail.com – +316 103 978 98

Privacy en cookies

Wij geven veel om jouw privacy. Als je een bestelling bij ons doet verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die je ons gegeven heeft. Wij stellen jegegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van AikOji. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23-12-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Jouw gegevens
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening, bestaande uit het aannemen en verwerken van je bestelling en het verzenden van een mail waarin je ons en onze producten en dienstverlening kunt beoordelen na ontvangst van je bestelling. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt en de kwaliteit die wij willen bieden. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij  hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan de partijen die in deze verklaring worden benoemd.

Bewaartermijn
WooCommerce bewaart de bestellingen aan de achterkant van onze website. We wissen deze bestellingen niet na afronding, omdat we op die manier een extra controle en overzicht hebben op de verkoopaantallen van de verschillende producten. Wens je je gegevens te laten wissen? Stuur dan een mail naar shibaboek@gmail.com.

Gmail en CusRev
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verder maken wij voor het ontvangen van jouw review gebruik van CusRev. Zij gebruiken jouw mailadres eenmalig om je een uitnodiging te verzenden voor het plaatsen van een review over het door jou ontvangen product.

POSTNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om de bestelling bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we jouw naam, adres en mailadres met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen of verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe doen via shibaboek@gmail.com.  Je gegevens worden binnen 1 week gewijzigd/verwijderd.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Contactgegevens

VOF AikOji
Drievogelstraat 71
6466GJ Kerkrade
+316 103 978 98
shibaboek@gmail.com

Let op! Dit is geen bezoekadres